קולות קוראים/מכרזים

קישור להגשת הבקשה

קול קורא להגשת הצעות למיזמים - תאריך אחרון להגשה 17/10/17

קול קורא להגשת הצעות למיזמים בתחומי קידום המוכנות להתמודדות עם מצבי חירום וחיזוק החוסן הקהילתי

MY5! ביישובי הנגב המערבי המשתתפים במיזם

Please reload

© 2017 by Nurit Benita