מאגר מידע

עדכונים מהשטח גיליון 3 יוני 2018

June 06, 2018

שלב היזמות

March 03, 2018

עדכונים מהשטח

April 11, 2018

עדכונים מהשטח מרץ 2018

מיפוי שדה בתחום החוסן

November 20, 2017

המיפוי נעשה כשלב מקדים לבניית רשת !MY5 מתוך כוונה לאתר את מוקדי הכוח הרלוונטיים בישובים שנבחרו. כל אחת מהפגישות שנערכו במסגרת המיפוי, חשפה תצורות רבות ורבדים שונים של התמודדות ומוכנות לנושא החוסן וההערכות לשעת חירום. בכל אחת מהרשויות ומהמועצות האזוריות, ניכרת הייתה החשיבות הגדולה שמיוחסת לנושא החירום והחוסן: "ההשקעה במוכנות היא הכרח המציאות ולא אופציה" (תמר אורבך-אבני מנהלת אגף הרווחה במועצה האזורית אשכול). בכל הפגישות שהתקיימו היה ברור כי המוכנות לחירום וחשיבות ההשקעה בחוסן הקהילתי ובכלל הם אבן שואבת שמעסיקה את ההנהגות, האגפים והעמותות השונים ברמה שבועית.

תוצרי שולחנות עגולים

November 20, 2017

החוברת היא תוצר של תהליך מיפוי מעמיק שנעשה באמצעות המשתתפים בשולחנות עגולים, על-מנת לייצר תמונה עדכנית ורציפה לפערים הקיימים בתחום הקשישים, הנוער והאוכלוסיות המיוחדות. ההזדמנות לכנס יחד - אנשי מקצוע, בעלי תפקידים, אנשי מפתח ובעלי עניין ולהעמיק את החשיבה על החירום גם בימים של שקט היא כמעט חד-פעמית, והיא שתייצר עבורנו הזדמנויות להשפעה ממשית בתחומים אלה, תוך שימת דגש על השגרה ובניית החוסן. חוברת זו מרכזת את כלל התוצרים שנאספו בעשרה שולחנות שהתקיימו במקביל בכל אחד משלושת התחומים בעשר רשויות שונות בנגב המערבי. מלבד היות החוברת במה מרשימה לעשייה יומית בשלב הבא, היא גם ריכוז מעניין של צרכים והתמודדויות זהות שיכולים לבוא על פתרונם בצורה אזורית. 

Please reload

© 2017 by Nurit Benita