יצירת רשתות לחיזוק המוכנות והחוסן הקהילתי בחירום 

MY5! אודות

כשנה וחצי אחרי מבצע צוק איתן, ובמציאות של סבב או מלחמה כל שנתיים בעשר השנים האחרונות, ישנה חשיבות רבה לביסוס החוסן הקהילתי בישראל, לרבות באזורים הנמצאים במוקדי חיכוך ביטחוני מורכבים. לצורך חיזוק היכולת והחוסן הקהילתי חברו ג'וינט ישראל, יחד עם הסוכנות היהודית והפדרציות היהודיות של צפון אמריקה לביצוע מהלך רחב היקף לחיזוק החוסן בנגב המערבי.
מיזם !MY5 פועל בעשר רשויות בנגב המערבי ועוסק במיפוי פערים וצרכים הקיימים בזמן חירום בקרב אוכלוסיית בעלי המוגבלות, הקשישים ובני הנוער. המיזם מעניק לבעלי התפקידים ברשויות, ארגוני מגזר שלישי ובעלי עניין פלטפורמה ליצירת מענים ופתרונות לצרכים אקוטיים בזמן חירום. 
במקביל, מיזם !MY5 מציע הסתכלות אזורית על נושא החוסן ומבקש לפתח רשת ארגונים אזורית, שמשתפת פעולה עם הפרטים בה בזמן שגרה ובחירום, רשת אשר הפרטים בה נשענים אחד על השני בזמן חירום.

שותפים

לצורך חיזוק החוסן והמוכנות לחירום בנגב המערבי, חברו יחד ג'וינט ישראל, הסוכנות היהודית והפדרציות היהודיות של צפון אמריקה.

 

צוות המיזם

נורית בניטה

רכזת תפעול מיזם !MY5

my5nurit2016@gmail.com 

אודליה קרוצ'י

מנהלת מיזם !MY5

myfive2016@gmail.com

איתן שאול

ממונה שותפויות דרום

הסוכנות היהודית

EitanS@jafi.org 

יעל רז 

מנהלת אגף חירום ומשימות מיוחדות

הסוכנות היהודית

YaelRaz@jafi.org 

ימית אזולאי ירח

מנהלת אגף צעירים

הסוכנות היהודית

Yamita@jafi.org 

מיכל זמיר אלקיים

מנהלת !MY5 צעירים

MichalZa@jafi.org 

קרן דורון - כץ

ראש תחום שלטון מקומי

ושתוף פעולה אזורי

המכון למנהיגות וממשל

אלכא  ג'וינט

KerenD@jdc.org 

נטע רוזנפלד

מנהלת תכניות נגב מערבי

המכון למנהיגות וממשל

אלכא  ג'וינט

NettaR@jdc.org 

רונית בר

מנהלת מיזם ההתנדבות !MY5

ronitb@jdc.org 

 
 

 צוות היגוי

אודליה קרוצ'י

מנהלת מיזם !MY5

myfive2016@gmail.com

רני דודאי

יו"ר וועדת היגוי

מנכ"ל אלכא ג'וינט

RaniD@jdc.org

אלון גייר

דיקן הסטודנטים מכללת ספיר

AlonG@sapir.ac.il

קרן דורון כץ

מנהלת ממשל מקומי אלכא ג'וינט

KerenD@jdc.org

קמילה מילנר

מנהלת היחידה למעורבות חברתית מכללת ספיר

Kamila@sapir.ac.il

נטע רוזנפלד

מנהלת תכניות אלכא ג'וינט

NettaR@jdc.org

ליאורה ארנון

מנהלת כלי טכנולוגי מיזם התנדבות

lioraa@jdc.org

אנדריאה ארבל

יו"ר וועדת היגוי

מנהלת יחידת השותפויות הסוכנות היהודית

AndreaA@jafi.org

רינה אדלשטיין

יו"ר וועדת היגוי

נציגת JNFA בישראל

Rina.Edelstein@jewishfederations.org

איתן שאול

מנהל שותפויות דרום הסוכנות היהודית

EitanS@jafi.org

עפרי ערן-פקטור

מנהלת פרוייקטים JFNA

Ofri.Eran-Factor@JewishFederations.org

יעל רז

מנהלת תחום חירום ומשימות מיוחדות הסוכנות היהודית

YaelRaz@jafi.org

ימית אזולאי

מנהלת תחום צעירים הסוכנות היהודית

Yamita@jafi.org

רונית בר

מנהלת מיזמי התנדבות ג'וינט

ronitb@jdc.org

אורי פינטו

מנכ"ל אשכול נגב מערבי

uri@westnegev.org.il

עדינה יאנג-סויסה

עוזרת מנכ"ל אשכול רשויות נגב מערבי

adina@westnegev.org.il

רשויות שותפות למיזם

 
מיזם !MY5 מורכב משני חלקים עיקריים:
החלק הראשון מתקיים במסגרת של שולחנות חשיבה/למידה ישוביים ואזוריים על-פי חלוקה לנושאי הליבה שנבחרו (קשישים, נוער, אוכ' מיוחדות).
כל אחד מהשולחנות יורכב מהנציגים הרלוונטיים העוסקים בשגרה באוכלוסיית היעד. במסגרת זו יבוצע מיפוי של צרכי האוכלוסייה בשעת חירום, מענים קיימים, חיפוש פתרונות ומענים אפשריים ויצירת בסיס למיזמים. כמו כן, חלק זה יכלול למידת עמיתים אזורית הכוללת למידה של מודלים מוצלחים הפועלים באזור.
חלק זה יורכב משלושה מפגשים סה"כ בכל תחום ויתקיים בין החודשים  מאי-יולי. 
החלק השני של המיזם עוסק ביזמות ובהוצאה לפועל של מיזמים שתכליתם לתת מענה לסוגיות ולצרכים שעלו במסגרת הדיון בשולחנות שהתכנסו בשלב הראשון. כל שולחן יבחר את הסוגיות בהם בחר להתמקד ועבורן הוא מבקש ליצור מיזם כמענה. בשלב זה ילווו היזמים על-ידי אנשי מקצוע בהתאם לטיב המיזם (טכנולוגי/חברתי/עסקי-חברתי ועוד) ובהתאם לתוכנו. המיזמים שיעמדו בקריטריונים שיקבעו, יקבלו המשך ליווי מקצועי ומימון ראשוני.

מהלך המיזם

 
 
 

תחומי תוכן

מיזם !MY5 מתמקד בחמישה תחומים עיקריים שנבחרו לעיסוק הן בגלל מומחיותם של הארגונים ג'וינט ישראל והסוכנות היהודית בתחומים אלה  והן בגלל העובדה שקהלי היעד השייכים לתחומים אלה הם הזקוקים ביותר לסיוע בשעות חירום או שהינם המשמעותיים ביותר ככוח מסייע ופעיל בשעת חירום. 

אוכלוסיות

מיוחדות

קשישים

נוער

דוברים

אזרחיים

צעירים

 

צור קשר

 

על מנת לחזק את החוסן האזורי ועל מנת ליצר קשר ישיר ובלתי אמצעי עם הקהילה היהודית בחו"ל מתקיים במסגרת המיזם קורס הכשרה לדוברים אזרחיים. הקורס, בשיתוף עם היחידה ללימודי חוץ במכללת ספיר מכשיר 35 דוברים תושבי האזור להתמודדות עם אמצעי התקשורת בזמן חירום. 

מאגר מידע

אירוח דיפלומטים

רשימת דוברים

 

גלריה

השקת מיזם !MY5

 
 

© 2017 by Nurit Benita

אפרת יהודה